top of page

ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB)

5627 Sayılı Kanun

26510 Sayılı 2/5/2007 tarihli resmi gazetede yayımlanan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca, imar yılı 2011'den sonra olan (2011 yılı dahil) tüm binaların 01.01.2020 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alması zorunludur. 

EKB Uzmanı Belgesi

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine uygunluğu beyan edilen Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenlemeye yetki belgesi olan EKB UZMANI BELGESİ alan mühendislerimiz, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir. 

BEP-BUY TR

Mühendislerimiz tarafından gidilen adreslerde, tüm bina detayları sisteme işlenir ve binanın çizimi Bakanlık Programı ile yapılarak, denetleme yapılır. Bu denetleme sonucu sistem üzerinden Bakanlığa gönderilir ve onay alınmak suretiyle Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir. 

bottom of page